Kirke Helsinge Skole

Billedet på sidehoved

En skole med det hele:

- vuggestue, børnehave, 5'linger, fritidsordning, høj faglighed og trivsel

 

 

5'LINGER

 

- I Femlingegruppen arbejder vi ud fra det enkelte barns kompetencer og udvikling. Børnene kommer til os kort tid efter at de er fyldt 5 år.

 


 

 

Hvorfor femlingegruppen?

 
I gruppen får børnene mulighed for at tilegne sig kendskab til de børn som de skal i børnehaveklasse og have deres videre skolegang med. Samtidigt får de på en blid overgang til SFO om eftermiddagen, (fra kl. 14.00), hvor de indgår på lige fod med de andre børn ,som er indmeldt i fritidsordningen.

Hvornår?

 
Fra 8.15 – 14.00 er femlingerne en gruppe for sig selv. Før og efter dette tidsrum er de sammen med resteaf SFOèns andre børn. Åbningstiden i SFOèn er 6.00- 17.00 mandag til torsdag samt fredag 6.00 – 16.00.

Hvem er hos femlingerne?

 
Da vi befinder os på en skole og er en del af SFOèn, vil der være mange forskellige voksne som deltager i femlingegruppen – og som børnene skal lære at kende. Dette plejer ikke at være noget problem for børnene.
Der er tilknyttet 1 pædagog og 1 medhjælper, i gruppen, som har ansvaret for planlægning og den primære udførsel af dagligdagens arbejde med femlingerne. Børnene gives mulighed for at arbejde på forskellige måder, de får stillet opgaver både enkeltvis, parvis og som gruppe. Pædagogen følger så femlingegruppen som klassepædagog og SFO-pædagog til de går i 3 klasse.

Værdigrundlag

 
Vi arbejder ud fra holdningen om at børnene skal have en hverdag som indeholder mulighed for at arbejde med musik, kreative aktiviteter i forskellige materialer, oplevelser både i og udenfor huset, kropslig udfoldelse bl.a. i vores gymnastiksal og udenfor på vores legeplads. Derved mener vi at der opbygges et fundament for en god skolestart.
Turene kan fx gå til skov, strand og til byen hvor vi kan gå på museum, bibliotek mv.
Emnerne som der kunne arbejdes med er fx:

Form og farve
Kunst
Kroppen
Trin for trin

Vi ligger vægt på skoleforberedende øvelser i foråret inden skolestart.
Èn gang om måneden har vi en bagedag og en maddag hvor børnene, på skift, er med til at planlægge, handle og fremstille maden.Pædagogerne udarbejder en almen vurdering af børnenes kompetencer indenfor bl.a. områderne:


Sociale kompetencer
Personlige kompetencer
Kulturelle kompetencer
Sociale relationer
Motorik
Sproglig udvikling
Skoleparathed

Skolestart

 
Efter sommerferien, er der en af femlingegruppens primære pædagoger som følger med børnene op i børnehaveklasse. Pædagogen deltager 6 timer om ugen sammen med klassen og samarbejder med børnehaveklasselederen om forældresamarbejde, barnets generelle trivsel og informationer fra tiden i SFOèn osv. Pædagogen vil følge klassen helt frem til og med 3. klasse.
Den anden pædagog fra femlingegruppen tilknyttes herefter den nye gruppe femlinger.

Skoleparathed

 
For at det enkelte barn skal have den bedste mulighed for en god skolestart har vi nogle mål som vi lægger vægt på.
Formålet med de besluttede mål og beskrivelser er ikke, at der skal være en facitliste, men at sikre, at forældrene, som grundlæggende har ansvaret for deres barns opdragelse og udvikling, og pædagogerne er opmærksomme på, at hvert barn, ud fra sine egne forudsætninger, skal tilegne sig og udvikle de beskrevne færdigheder og kompetencer, og at rammerne og virksomheden af aktiviteterne i børnehaven og børnehaveklassen skal fremme og befordre dette.

Se vedlagte folder.

Forældresamarbejde

 
I efteråret indbyder vi til et forældremøde hvor vi fortæller om hverdagen og om hvordan forældresamtalen i foråret vil foregå og hvad den vil indeholde. Der er normalt planlagt en forældresamtale pr. barn med der vil altid være mulighed for flere samtaler hvis forældre eller personale mener at der er behov. De børn som kommer i femlingegruppen sent i foråret samt hvor det ikke er planlagt at de skal i børnehaveklasse, det næste skoleår, får tilbud om yderligere en forældresamtale i efteråret.

Det sociale

 
Årligt bliver børn og forældre inviteret til en indskolings fest for alle forældre, søskende fra femlingegruppen, børnehavklasse-3. klasse.
Vi forsøger ligeledes at få en fest planlagt for femlingegruppens børn, søskende og forældre planlagt af et forældreråd, der bliver valgt på et forældremøde.
De sidste par år har femlingerne været på en heldagstur.