Kirke Helsinge Skole

Billedet på sidehoved

En skole med det hele:

- vuggestue, børnehave, 5'linger, fritidsordning, høj faglighed og trivsel

 

 

Skolefritidsordning: 5'eren

 

Femlinge | SFO | Yo-Yo'en | Personale | Forældreindflydelse | Indmeldelse/udmeldelse | MinInstitution | Sygdom | Målsætning | Struktur | Afhentning af børn

Femlinge

Vi har en ordning for 5årige- altså en børnehavegruppe- hvor vi er meget bevidste omkring, at få børnene til at føle sig trygge i rammerne ”skole” og i overgangen fra børnehavegruppe til børnehaveklasse.

Vil du høre nærmere kontakt os på tlf. 51 54 61 26


SFO

SFO'en på Kirke Helsinge Skole hedder 5`eren .
Vil du høre nærmere kontakt os på tlf.
51 54 61 26
Femlinger og SFO har åben Mandag – torsdag kl. 6 –17 og fredag 6 –16
 

Yo-Yo`en

Er en SFO II , som dækker 4. - 6. klasse, og som fungerer med moduler.
Mandag - torsdag kl. 14-17 og fredag 14-16
Man betaler månedsvis for det antal ugedage man er tilmeldt.
Hvis du vil høre nærmere
kontakt os på tlf.
51 54 61 27
 

Personale

P.t. er der ansat 1 leder, 4 pædagoger og 2 medhjælpere.
 

Forældreindflydelse

Skolebestyrelsen fører tilsyn m.v. med skolens og SFO's virksomhed indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter.
 

Indmeldelse/Udmeldelse

 • Indmeldelse- kan ske fra dag til dag, digitalt via nettet.
 • Ændringer i opadgående retning – kan ske fra dag til dag, ved henvendelse til pladsanvisningen.
 • Ændringer i nedadgående retning – kan ske med en måneds varsel til den 1. i måneden.
 • Udmeldelse – kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned (ingen ændring i forhold til gældende regler). Vær opmærksom på, at der ikke sker automatisk udmeldelse ved skoleskift. 
 •  
Ind- og udmeldelse skal ske via "Digital Pladsanvisning"
 
 
Sådan gør du:
Gå ind på www.kalundborg.dk - "Digital Pladsanvisning".
Du skal logge på med Nem-Id for at benytte Digital Pladsanvisning.
 
Indmeldelse:
Du skal være opmærksom på, at når du har registreret dit ønske, betragtes dit barn som indmeldt i SFO.
Det vil også være muligt at indmelde dit barn i SFO i forbindelse med digital skoleindskrivning til børnehaveklasse via linket "indmeldelse i SFO".
 
Modulændring:
Ved modulændring skal du melde dit barn ud af det gamle modul og skrive barnet op til det nye modul.
 
Vælger du et dyrere modul, kan ændringen ske fra dag til dag. Vi ændrer udmeldelsesdato, som er sat op med ellers gældende udmeldelsesfrist.
 
Vælger du et billigere modul, kan det ske med en måneds varsel til den 1. i en måned (gældende udmeldelsesfrist)

 

MinInstitution

Beskeder til fritidsordningen kan telefoneres eller skrives samme dag på en besked-seddel. Vi beder forældrene om kun at ringe, når det er vigtigt, da vi ellers p.g.a. det store børneantal konstant vil få opringninger.
 
Børnene må låne SFO'ens telefon, hvis det er yderst vigtigt!

Børnenes evt. egne mobiltelefoner skal være slukket, men en pædagog kan dog give tilladelse til, at et barn foretager en opringning.

 

Sygdom

Vi vil meget gerne have besked, hvis jeres barn er syg eller af anden årsag ikke kommer.

Ved tilfælde af lus og smitsomme sygdomme, vil hjemmet blive kontaktet om afhentning af barnet.

Ved tilfælde af lus skal barnet straks i behandling og vi vil meget gerne orienteres så hurtigt som muligt.

Ved smitsomme sygdomme som f.eks. børnesår, lussingesyge, røde hunde etc. er det vigtigt, at vi bliver orienteret. evt. info:
www. sundhed.dk
 

Målsætning

 • Vi arbejder bevidst på, at skabe en institution under begrebet skole, altså en sammenhæng og samarbejde mellem flere funktioner og faggrupper. Med det formål, at skabe en rød tråd i børnehøjde/forældrehøjde og personalehøjde.
 • Dette kræver, at vi får opbygget et tillidsforhold og en parathed hos børn og voksne til at kunne løse de problemer og konflikter, der kan opstå, mens de er små.
 • Det er vigtigt for samabejdet med forældrene, at vi i dagligdagen har en løbende kontakt. Vi ønsker, at problermer, usikkerhed eller utilfredshed bliver afklaret nu og her.
 • Forældrene kan altid bede om en mere formel kontakt (med lærer og/eller pædagoger), hvis det er påkrævet eller skønnes nødvendigt, og der kan aftales et mødetidspunkt.
 • Vi vil gennem leg og aktiviteter prøve, at skabe at rart miljø, hvor børn og voksne kan lide at være, og hvor vi arbejder meget bevidst med det sociale miljø.
 • I vores pædagogik indgår ord som motivation -læring – humor – ansvar – konflikthåndtering – konfliktløsning – det sociale miljø – venskaber – ærlighed – etik – forståelse – udvikling –tillid –sprog og leg , og med den rigtige forklaring bliver disse ord til brugbare begreber.
 

Struktur

I femlingerne er der tilknyttet 1 pædagog og 1 medhjælper, som er ansvarshavende for femlingetiden dvs. kl. 8.00 -14.00.
Om eftermiddagen er femlingerne tilknyttet den almindelige SFO I.

Vi er i SFO'en opdelt i tre lokaler, 4'eren, 5'eren og 6'eren, hvor der er forskellige aktiviteter og lege. 
 
Da vi er en institution holder vi sammen med skolen forældrekonsultationer, forældremøder og fester, det betyder, at man ikke skal til møde fx først i SFO'en og bagefter i skolen .
Ved at pædagogerne er med i undervisningen og klasseteamene, kan vi løse evt. konflikter fra skolen i sfo tiden og omvendt, og det er medvirkende til, at børnene meget sjælden går hjem med uløste konflikter.


 

Afhentning af børn


Da hus og udearealer er af betragtelig størrelse, vil vi anbefale forældre, at beregne tid til at finde jeres barn. 

Børnene skal dagligt meldes ind på mininstitution.dk og krydses ind og ud.

Alle børn skal sige farvel til en pædagog og strege ud på listen, når de går
hjem/tager bus/hentes.

SFO'en har ansvaret for børnene i den tid, de er hos os. Derfor vil I blive kontaktet, hvis et barn er gået uden at sige farvel til en pædagog.

Husk at give besked, hvis en for os "fremmed" afhenter jeres barn.

Hver dag har en pædagog til opgave at være "hjemsender". Børn, hvis forældre har anført tider for hjemsendelse, bliver sendt hjem.

Vi ser frem til et positivt samarbejde!