Kirke Helsinge Skole

Billedet på sidehoved

En skole med det hele:

- vuggestue, børnehave, 5'linger, fritidsordning, høj faglighed og trivsel

 

Skolens målsætning tager udgangspunkt i folkeskolelovens kapitel 1 – folkeskolens formål, de af kommunen vedtagne overordnede formål, partnerskabsaftalen, samt den af Kalundborg Kommune vedtagne ”Børn og Unge politik".

                             

Skolen skal således tage udgangspunkt i den enkelte elev såvel med hensyn til kundskaber og færdigheder som til den personlige udvikling, og at det sker inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen fastlægger for undervisningens indhold og de ressourcer, som fastlægges i budgetterne.

Inden for disse rammer er skolen ansvarlig for undervisningens kvalitet, og på det grundlag fastlægges undervisningens praktiske organisering og tilrettelæggelse.

 

Der gives i folkeskoleloven plads til kreative initiativer, som bliver en del af skolens hverdag.
 
 

Forventninger til forældrene


Til forældre med børn på Kirke Helsinge Skole

I folkeskolelovens formålsparagraf står følgende:
” Folkeskolelovens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling”.

Det slås altså fast at forældre og skole skal samarbejde, og at man har en fælles opgave. Når man skal samarbejde, har man naturligvis nogle forventninger til hinanden.

I har selvfølgelig mange forventninger til skolen:
• at jeres børn lærer at læse, skrive, stave, regne…….
• at jeres børn kan have en tryg skolegang
• at der er et højt informationsniveau
• at jeres børn har nogle dygtige lærere
I kan selv fortsætte………….

Ligesådan har skolen nogle forventninger til jer. Det er disse forventninger vi har beskrevet i det følgende.

 

1. På Kirke Helsinge Skole forventer vi:
• at eleverne møder til tiden
• at eleverne er udsovede
• at eleverne har fået morgenmad
• at eleverne har en madpakke eller noget frugt med
Kort sagt, at eleverne er undervisningsparate, når de møder.

 

2. På Kirke Helsinge Skole forventer vi:
• at eleverne tager hensyn til hinanden
• at eleverne udviser en social adfærd
• at eleverne er høflige
• at eleverne tiltaler voksne og andre elever på en ordentlig måde
Kort sagt, at eleverne er velopdragne

 

3. På Kirke Helsinge Skole forventer vi:
• at forældrene dagligt kigger i deres børns tasker
• at forældrene sørger for at få fundet og læst informationer fra skolen
• at forældrene hjælper børnene med at lave lektier
• at forældrene hjælper børnene med at have deres pennalhus i orden og bøgerne bundet ind
• at forældrene kommer til forældremøder, kontaktmøder og andre arrangementer på skolen
Kort sagt, at forældrene er aktive omkring deres børns skolegang.

 

4. På Kirke Helsinge Skole forventer vi:
• at forældrene indgår konstruktivt i samarbejdet med os, og at man kontakter skolen, hvis der er problemer eller konfliktsituationer, der kræver en nærmere uddybning
• at forældrene kontakter skolen, hvis der sker ændringer i barnets hjemmesituation, eller hvis der opstår situationer, der kan have betydning for barnets undervisningsparat-hed.
Kort sagt, at forældrene og skolen samarbejder om det enkelte barn.

 

5. På Kirke Helsinge Skole forventer vi:
• at hjemmene placerer ferier og fridage, så de falder sammen med skolens ferieplan.
• at eleverne ikke har større fritidsaktiviteter eller erhvervsarbejde, end at de kan passe deres skolegang på en ordentlig måde
Kort sagt, at elever passer deres skolegang med alt, hvad det indebærer.

 

6. På Kirke Helsinge Skole forventer vi:
• at forældrene føler ansvar for børnene vedrørende seksualundervisning, sundhedslære, rygning, alkohol og andre rusmidler
• at forældrene følger med i, hvad deres børn foretager sig i deres fritid, og hvem de omgås
• at forældrene tager ansvar - også for børn i puberteten
Kort sagt, at I interesserer jer for jeres børns gøren og laden.